Alva's College, Moodbidri

Management

Chairman

Dr. M. Mohan Alva

Trustees

Sri M. Ananda Alva

Sri K. Amaranatha Shetty

Smt. Jayashree Amaranatha Shetty

Sri Ravindra Shetty

Sri M. Vivek Alva

Sri M. Vinay Alva

Highslide for Wordpress Plugin